<< Tuần trước Lịch làm việc tuần 44 năm 2018
Từ ngày 29-10-2018 đến ngày 04-11-2018
Tuần sau >>
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
29/10/2018

 Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 - 14h: Kiểm tra ISO tại Kho bạc Nhà nước (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

Thứ 3
30/10/2018

 - 7h30: Họp UBND tỉnh (Đ/c Long - GĐ)

 - 8h: Làm việc với UBND huyện Ý Yên (Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

  - 14h: Làm việc với UBND huyện Vụ Bản (Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

- 14h: Kiểm tra ISO tại Sở Giao thông vận tải (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ;)

Thứ 4
31/10/2018

- 7h30: Họp UBND tỉnh (Đ/c Long - GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 - Làm việc với UBND huyện Hải Hậu (Đ/c Long - GĐ, Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 - 14h: Họp UBND tỉnh (Đ/c Quang - Phó GĐ)

- 14h: Kiểm tra ISO tại VP UBND tỉnh (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 5
01/11/2018

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 - 14h: Làm việc với UBND huyện Giao Thủy (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

- 14h: Kiểm tra ISO tại Công an tỉnh (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang -  Phó GĐ)

Thứ 6
02/11/2018

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 

- Làm việc với UBND huyện Mỹ Lộc (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ )

- Kiểm tra ISO tại Sở Thông tin và Truyền thông (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang - Phó GĐ)

Thứ 7
03/11/2018

 Dự Hội nghị Mô hình trình diễn kỹ thuật tại Công ty cơ khí Quyết Tiến - Giao Thủy (Đ/c Long - GĐ)

Chủ nhật
04/11/2018

 8h: Dự lễ khánh thành tổ hợp sản xuất và chế biến thịt lợn công nghệ quốc tế nhà máy Biển Đông DHS tại Hải Hậu (Đ/c Long - GĐ)