<< Tuần trước Lịch làm việc tuần 42 năm 2018
Từ ngày 15-10-2018 đến ngày 21-10-2018
Tuần sau >>
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
15/10/2018

 Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

  Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

Thứ 3
16/10/2018

 - 7h30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Long - GĐ)

- Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang - Phó GĐ)

-  Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

- Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 4
17/10/2018

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

- Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

- Dự hội thảo tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông (Đ/c Quang - Phó GĐ)

  - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

- Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 5
18/10/2018

  - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ;  Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

- 9h: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án tại Nam Định (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 

- 14h: Làm việc với UBND huyện Nghĩa Hưng (Đ/c Long - GĐ)

- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án tại Nam Định (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

Thứ 6
19/10/2018

- 7h30: Kiểm tra, đánh giá năng suất trà lúa Mùa năm 2018 bị ảnh hưởng mưa, úng và tham quan một số hệ thống sấy lúa trên địa bàn tỉnh (Đ/c Long - GĐ)

- Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

- 7h30: Dự đại hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Xuân Trường (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

- Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 7
20/10/2018

 Nghỉ

Chủ nhật
21/10/2018

 Nghỉ