<< Tuần trước Lịch làm việc tuần 40 năm 2018
Từ ngày 01-10-2018 đến ngày 07-10-2018
Tuần sau >>
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
01/10/2018

  - Học lớp cán bộ dự nguồn tại Trường Chính trị Trường Chinh (Đ/c Long - GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

  - Học lớp cán bộ dự nguồn tại Trường Chính trị Trường Chinh (Đ/c Long - GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

Thứ 3
02/10/2018

  - Học lớp cán bộ dự nguồn tại Trường Chính trị Trường Chinh (Đ/c Long - GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - Học lớp cán bộ dự nguồn tại Trường Chính trị Trường Chinh (Đ/c Long - GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

Thứ 4
03/10/2018

- Học lớp cán bộ dự nguồn tại Trường Chính trị Trường Chinh (Đ/c Long - GĐ)

 - Hội thảo trình diễn kết nối cung cầu công nghệ quốc tế và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

-  Học lớp cán bộ dự nguồn tại Trường Chính trị Trường Chinh (Đ/c Long - GĐ)

-  Hội thảo trình diễn kết nối cung cầu công nghệ quốc tế và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 5
04/10/2018

-  Hội thảo trình diễn kết nối cung cầu công nghệ quốc tế và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - Giám đốc; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

-  Hội thảo trình diễn kết nối cung cầu công nghệ quốc tế và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 6
05/10/2018

 - 7h00: Dự hội nghị trực tuyến với các huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (Đ/c Long - GĐ)

-  Hội thảo trình diễn kết nối cung cầu công nghệ quốc tế và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - 8h00: Dự Hội nghị giới thiệu đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN trong nước và nước ngoài bằng NSNN (Đề án 2395) tại Hà Nội (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 -  Hội thảo trình diễn kết nối cung cầu công nghệ quốc tế và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 7
06/10/2018

 Nghỉ

Chủ nhật
07/10/2018

 Nghỉ