<< Tuần trước Lịch làm việc tuần 33 năm 2018
Từ ngày 13-08-2018 đến ngày 19-08-2018
Tuần sau >>
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
13/08/2018

 

- 8h00: Họp tiếp đoàn cán bộ Bắc Triều Tiên tại Sở NN&PTNT (Đ/c Quang - Phó GĐ Sở)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long GĐ Sở; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Họp tiếp đoàn cán bộ Bắc Triều Tiên tại Sở NN&PTNT (Đ/c Quang - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 3
14/08/2018

- Dự hội nghị khoa học tại Hà Nội (Đ/c Long - GĐ Sở)

- 9h30: Họp UBND tỉnh (Đ/c Quang - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Dự hội nghị khoa học tại Hà Nội (Đ/c Long - GĐ Sở)

- Làm việc tại cơ quan ( Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 4
15/08/2018

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ Sở; Đ/c Quang - Phó GĐ)

- Dự đoàn tham quan nhà máy xử lý rác thải tại La Gi - Bình Thuận (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

  - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ Sở; Đ/c Quang - Phó GĐ)

- Dự đoàn tham quan nhà máy xử lý rác thải tại La Gi - Bình Thuận (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 5
16/08/2018

 - 7h00: Dự tham quan diễn tập đảm bảo tác chiến phòng thủ tại Sở GTVT (Đ/c Long - GĐ Sở dự)

- 9h00: Dự lễ công bố cuộc thi sáng chế tại Hà Nội (Đ/c Quang - Phó GĐ)

- Dự đoàn tham quan nhà máy xử lý rác thải tại Bình Thuận (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

- Dự đoàn tham quan nhà máy xử lý rác thải tại Bình Thuận (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 6
17/08/2018

- 8h00: Họp HĐTĐ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học UBND tỉnh (hoãn họp); Dâng hương tưởng niệm ngày mất Thái sư Trần Thủ Độ (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ) 

 Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

Thứ 7
18/08/2018

 - Dự Hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh (Đ/c Quang - Phó GĐ)

Chủ nhật
19/08/2018

Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Xã Giao Thịnh (Đ/c Long - GĐ Sở)