<< Tuần trước Lịch làm việc tuần 31 năm 2018
Từ ngày 30-07-2018 đến ngày 05-08-2018
Tuần sau >>
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
30/07/2018

-  07h30: Dự hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện NQ 17 (Đ/c Long -GĐ dự)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang; Đ/c Khôi)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long; Đ/c Quang; Đ/c Khôi)

Thứ 3
31/07/2018

 Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long; Đ/c Quang; Đ/c Khôi)

  Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long; Đ/c Quang; Đ/c Khôi)

Thứ 4
01/08/2018

- Họp UBND tỉnh (Đ/c Long - GĐ dự họp)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang; Đ/c Khôi)

-  Họp UBND tỉnh (Đ/c Long - GĐ dự họp)

- - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang; Đ/c Khôi)

Thứ 5
02/08/2018

 Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long; Đ/c Quang; Đ/c Khôi)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang; Đ/c Khôi)

 -Dự hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Đà Nẵng (Đ/c Long - GĐ Sở)

Thứ 6
03/08/2018

- 7h30': Họp UBND tỉnh (Đ/c Quang - Phó GĐ dự họp).

   -  Hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Đà Nẵng (Đ/c Long - GĐ dự họp)

   -  Hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Đà Nẵng (Đ/c Long - GĐ dự họp)

Thứ 7
04/08/2018
Chủ nhật
05/08/2018