<< Tuần trước Lịch làm việc tuần 34 năm 2018
Từ ngày 20-08-2018 đến ngày 26-08-2018
Tuần sau >>
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
20/08/2018

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 3
21/08/2018

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

- 13h00: Dự Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV khu vực miền Bắc tại Hà Nội (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 4
22/08/2018

 - 8h00: Hội thảo khoa học về công nghệ điện rác WTE tại Sở (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

- 8h00: Họp kiểm tra tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo NĐ 167/2017/NĐ-CP với Sở Tài Chính (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 5
23/08/2018

 Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

  Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ)

Thứ 6
24/08/2018

 - Tham dự sự kiện STARUP DAY tại tp Hồ Chí Minh (Đ/c Long - GĐ Sở)

- 7h30: Dự HN tổng kết chương trình quốc gia xúc tiến viện trợ phi chính phủ nước ngoài và công tác an ninh đối ngoại trên địa bàn tỉnh NĐ GĐ 2013-2017 (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang - Phó GĐ)

 

  - Tham dự sự kiện STARUP DAY tại tp Hồ Chí Minh (Đ/c Long - GĐ Sở)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ)

Thứ 7
25/08/2018

 - Tham dự sự kiện STARUP DAY tại tp Hồ Chí Minh (Đ/c Long - GĐ Sở)

 - Tham dự sự kiện STARUP DAY tại tp Hồ Chí Minh (Đ/c Long - GĐ Sở)

Chủ nhật
26/08/2018

 Dự lễ kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Hải Hậu (Đ/c Long - GĐ Sở)