<< Tuần trước Lịch làm việc tuần 43 năm 2018
Từ ngày 22-10-2018 đến ngày 28-10-2018
Tuần sau >>
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
22/10/2018

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

  - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

Thứ 3
23/10/2018

 - 8h: Làm việc với UBND tp Nam Định (Đ/c Long - GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 - Tham dự phiên toàn thể Hội thảo và triển lãm quốc tế smart IoT Việt Nam tại tp Hồ Chí Minh (Đ/c Long - GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 

Thứ 4
24/10/2018

 - Tham dự phiên toàn thể Hội thảo và triển lãm quốc tế smart IoT Việt Nam tại tp Hồ Chí Minh (Đ/c Long - GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 - Tham dự phiên toàn thể Hội thảo và triển lãm quốc tế smart IoT Việt Nam tại tp Hồ Chí Minh (Đ/c Long - GĐ)

 - Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 

Thứ 5
25/10/2018

- 7h30: Dự HN sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Đ/c Quang - Phó GĐ)

- Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

- Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

Thứ 6
26/10/2018

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Khôi - Phó GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

 - Kiểm tra ISO hành chính công (Đ/c Khôi - Phó GĐ)

 - Làm việc tại cơ quan (Đ/c Long - GĐ; Đ/c Quang - Phó GĐ; Đ/c Hoàng Anh - Phó GĐ)

Thứ 7
27/10/2018

 Nghỉ

Chủ nhật
28/10/2018

 Nghỉ