Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với nông dân
Trong những năm qua, công tác khuyến nông, khuyến ngư huyện Trực Ninh không ngừng được củng cố và phát triển đã khẳng định vai trò là cầu nối đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) đến với nông dân.
Đồng chí Nguyễn Quân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại tỉnh Nam Định
Nghiên cứu khoa học chống xói lở bờ biển
Lớp tập huấn về tra cứu thông tin sáng chế tại Nam Định
Tạo 'bệ phóng' cho ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
Đề án “Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo” của Bộ KH&CN đang đi đúng hướng và tạo điều kiện phát triển hiệu quả cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước, giúp hình thành những doanh nghiệp trẻ có sức phát triển đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11
Bộ KH&CN tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN Đợt 5
Hội nghị “Lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê khoa học và công nghệ địa phương”
Sửa đổi quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang tiếp tục lấy ý kiến các thành viên thị trường nhằm xây dựng thông tư về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng phù hợp hơn.
Sửa đổi quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
Nâng cao ứng dụng các giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Tăng cường truyền thông quốc gia khuyến khích sử dụng xăng E5
Việt Nam nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo
Với việc nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo từ chi nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps Sinensis, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 5 sau Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc nuôi cấy thành công loại Đông dược quý hiếm này.
Năng lượng mặt trời đủ cung cấp cho cả thế giới
Chế tạo thành công thiết bị điện tử tự phá hủy
Công nghệ mới rung chuyển ngành giải trí điện tử